0983.947.999

Kích thước các khổ giấy A1- A2 – A3 – A4 – A5 dùng trong in ấn

Với các loại khổ giấy sử dụng trong in ấn của máy in, máy photocopy cần đạt tiêu chuẩn về kích thước cũng như chất lượng sẽ giúp cho tuổi thọ máy in, máy photocopy được cao hơn. Điều quan trọng hơn đó chính là tiêu chuẩn về kích thước. Với các khổ giấy chuẩn như: A0, A1, A2, A3, A4, A5…. cần phải đạt đúng kích thước tiêu chuẩn của từng khổ giấy. Vậy kích thước tiêu chuẩn của các khổ giấy in ấn, photocopy thông thường có kích thước bao nhiêu? Dưới đây là bảng thông số kích thước các khổ giấy in ấn, photocopy thông thường hay sử dụng trong in ấn, photocopy:

Xem thêm: Cách phân biệt mực in HP chính hãng đơn giản

thong-so-kich-thuoc-kho-giay-thuong-dung Kích thước khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5 thường dùng.

Các kích thước khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 là các khổ giấy thường được sử dụng trong các dòng máy photocopy:

Ngoài những khổ giấy như A0, A1, A2, A3, A4, A5 thường dùng trong in ấn và photocopy tài liệu thì còn có một số khổ giấy cũng thường hay sử dụng trong photocopy và in ấn tài liệu đó là các khổ giấy ngoại cỡ như:
– A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13
– B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12
– C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8

Xem thêm: 6 Tiêu chí phân biệt máy photocopy chính hãng dễ dàng

Vậy những khổ giấy ngoại cỡ này có kích thước tiêu chuẩn khổ giấy là bao nhiêu? Với những khổ giấy này đa số trong chúng ta thường ít để ý cũng như biết đến thông số kích thước tiêu chuẩn của các khổ giấy này. Để giúp các bạn có thể nắm rõ hơn về các khổ giấy này. Dưới đây là bảng thông số kích thước tiêu chuẩn của các khổ giấy A0 – A13, B0 – B12, C0 – C8 như sau:

Kích thước khổ giấy A0-A13, B0-B12, C0-C8

Khổ A Kích thước (mm) Khổ B Kích thước (mm) Khổ C Kích thước (mm)
A0 841×1189 B0 1000×1414 C0 917×1297
A1 594×841 B1 707×1000 C1 648×917
A2 420×594 B2 500×707 C2 458×648
A3 297×420 B3 353×500 C3 324×458
A4 210×297 B4 250×353 C4 229×324
A5 148×210 B5 176×250 C5 162×229
A6 105×148 B6 125×176 C6 114×162
A7 74×105 B7 88×125 C7 81×114
A8 52×74 B8 62×88 C8 57×81
A9 37×52 B9 44×62
A10 26×37 B10 31×44
A11 18×26 B11 22X31
A12 13×18 B12 15×22
A13 9×13

Từ khoá tìm kiếm: 
kích thước A0, kích thước A1, kích thước A10, kích thước A11, kích thước A12, kích thước A13, kích thước A2, kích thước A3, kích thước A4, kích thước A5, kích thước A6, kích thước A7, kích thước A8, kích thước A9, kích thước B0, kích thước B1, kích thước B10, kích thước B11, kích thước B12, kích thước B2, kích thước B3, kích thước B4, kích thước B5, kích thước B6, kích thước B7, kích thước B8, kích thước B9, kích thước C0, kích thước C1, kích thước C2, kích thước C3, kích thước C4, kích thước C5, kích thước C6, kích thước C7, kích thước C8, kích thước khổ A0, kích thước khổ A1, kích thước khổ A10, kích thước khổ A11, kích thước khổ A12, kích thước khổ A13, kích thước khổ A2, kích thước khổ A3, kích thước khổ A4, kích thước khổ A5, kích thước khổ A6, kích thước khổ A7, kích thước khổ A8, kích thước khổ A9, kích thước khổ B0, kích thước khổ B1, kích thước khổ B10, kích thước khổ B11, kích thước khổ B12, kích thước khổ B2, kích thước khổ B3, kích thước khổ B4, kích thước khổ B5, kích thước khổ B6, kích thước khổ B7, kích thước khổ B8, kích thước khổ B9, kích thước khổ C0, kích thước khổ C1, kích thước khổ C2, kích thước khổ C3, kích thước khổ C4, kích thước khổ C5, kích thước khổ C6, kích thước khổ C7, kích thước khổ C8, kích thước khổ giấy A0, kích thước khổ giấy A1, kích thước khổ giấy A10, kích thước khổ giấy A11, kích thước khổ giấy A12, kích thước khổ giấy A13, kích thước khổ giấy A2, kích thước khổ giấy A3, kích thước khổ giấy A4, kích thước khổ giấy A5, kích thước khổ giấy A6, kích thước khổ giấy A7, kích thước khổ giấy A8, kích thước khổ giấy A9, kích thước khổ giấy B0, kích thước khổ giấy B1, kích thước khổ giấy B10, kích thước khổ giấy B11, kích thước khổ giấy B12, kích thước khổ giấy B2, kích thước khổ giấy B3, kích thước khổ giấy B4, kích thước khổ giấy B5, kích thước khổ giấy B6, kích thước khổ giấy B7, kích thước khổ giấy B8, kích thước khổ giấy B9, kích thước khổ giấy C0, kích thước khổ giấy C1, kích thước khổ giấy C2, kích thước khổ giấy C3, kích thước khổ giấy C4, kích thước khổ giấy C5, kích thước khổ giấy C6, kích thước khổ giấy C7, kích thước khổ giấy C8

Bài Liên Quan