Sao y bản chính

Sao-y-ban-chinh-va-su-coi-thuong-cua-can-bo-phuong
Chứng thực bản sao là yêu cầu bắt buộc trong nhiều trường hợp. Và, cực chẳng đã, người ta mới tới các UBND phường để làm dịch vụ này. Có...